Butik Rosängen Området Insidan av Orangeriet
Restaurang och konferens
   
 
 

MILJÖVÅRDSCENTRUM


   
  • Utredning av arbetsförmåga
  • Yrkesorienterad arbetspraktik i praktisk miljö
  • Arbetsrehabilitering
  • Målinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt
  • Idyllisk och avstressande miljö


   
  
 
Områdespanorama